AGB

Warunki korzystania

za zakupy w sklepie internetowym pod adresem www.MyGearGear.com

 

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres Ogólnych Warunków

1.1 Wszystkie dostawy i usługi realizowane są wyłącznie na podstawie poniższych ogólnych warunków handlowych (dalej „OWH”) w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2 Partnerem umownym jest ChimmTech GmbH, Sophienstrasse 15a, 48145 Münster (zwany dalej „Sprzedawcą”).

1.3 Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu mogą być konsumenci (dalej „Klient”). Konsumentami w rozumieniu Regulaminu są osoby fizyczne, które zawierają umowy w celu, którego nie można przypisać ich działalności gospodarczej lub zawodowej.


§ 2 Zawarcie umowy, zawarcie umowy

2.1 Nasza oferta jest wiążąca. Swoim zamówieniem akceptujesz naszą ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania do nas Twojego zamówienia. Otrzymasz potwierdzenie zamówienia e-mailem.

LUB

2.1 Oferty i prezentacje artykułów nie stanowią wiążącej oferty, tylko Twoje zamówienie jest wiążącą ofertą § Kodeks Cywilny (BGB), który możemy zaakceptować. Po wysłaniu zamówienia najpierw wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia e-mailem. Jeśli przyjmiemy Twoje zamówienie, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia, z którym zawarta zostanie umowa, otrzymasz e-mailem potwierdzenie zamówienia.

2.2 Po znalezieniu produktu, którego szukasz, możesz przyjrzeć mu się bliżej bez zobowiązań, klikając nazwę produktu lub zdjęcie produktu. Klikając przycisk koszyka, możesz umieścić przedmiot w koszyku. W dowolnym momencie możesz przeglądać zawartość koszyka bez zobowiązań, klikając przycisk koszyka. Możesz zobaczyć produkty, klikając grafikę + i - usuń go z koszyka lub zmień. Jeśli chcesz kupić produkty w koszyku, kliknij przycisk na stronie „Koszyk” sprawdzić.

W dalszym toku procesu składania zamówienia podaj swoje dane kontaktowe oraz wybierz sposób wysyłki i płatności. W następnym kroku otrzymasz przegląd danych zamówienia pod i możesz ponownie sprawdzić wszystkie szczegóły i zmienić je w razie potrzeby. Możesz również poprawić błędy wejściowe, przechodząc wstecz w przeglądarce lub anulując proces zamawiania i zaczynając od początku. Aby sfinalizować zakup, musisz zaakceptować nasze ogólne warunki i nacisnąć przycisk Kup. To wysyła do nas zamówienie.


§ 3 Przechowywanie tekstu umowy

Zapisujemy Twoje zamówienie, wprowadzone dane zamówienia oraz cały tekst umowy. Wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia e-mailem, a następnie potwierdzenie zamówienia LUB otrzymanie zamówienia i potwierdzenie zamówienia ze wszystkimi danymi zamówienia i pełnym tekstem umowy.§ 4 Ceny i koszty wysyłki

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT plus koszty wysyłki. Dostarczamy za pośrednictwem DHL i Als lub innego wybranego przez nas dostawcy.§ 5 Warunki płatności

5.1 Płatności można dokonać za pomocą Shopify Payments, przelewem bankowym z góry, kartą kredytową, przelewem natychmiastowym, przez PayPal


§ Gwarancja 6

Jeżeli jesteś konsumentem, gwarancja opiera się na przepisach ustawowych.


§ odpowiedzialność 7

Ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za działanie umyślne i rażące niedbalstwo oraz zgodnie z przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt. W przypadku lekkiego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność za urazy życia, kończyn i zdrowia osób.

W innych przypadkach odpowiadamy tylko za niewielkie zaniedbanie, jeśli naruszone zostaną istotne zobowiązania umowne. Istotnymi zobowiązaniami umownymi są te, których wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których zgodności ufa partner umowny. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia tak istotnego zobowiązania umownego jest ograniczona do typowych szkód umownych, z którymi musieliśmy się liczyć w momencie zawierania umowy na podstawie znanych w danym momencie okoliczności. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również naszych zastępców.


§ 8 Obsługa Klienta

W przypadku pytań, reklamacji lub reklamacji prosimy o kontakt. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na support@mymininggear.com lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.


§ 9 Różne

9.1 Językiem umowy jest język niemiecki.

9.2 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS). Można to osiągnąć za pośrednictwem następującego adresu internetowego: https://ec.europa.eu/consumers/odr/Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przez konsumencką radę arbitrażową.

9.3 Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieskuteczne, pozostała część umowy pozostaje w mocy. W zakresie, w jakim postanowienia są nieskuteczne, treść umowy opiera się na przepisach ustawowych.